Cennik usług medycznych oraz zaświadczeń i orzeczeń

1. Porada lekarska udzielona pacjentowi nie zapisanemu do Przychodni, u którego nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia 45 PLN
2. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki 30 PLN + koszty badań
3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów lub innych instytucji (za wyjątkiem Opieki Społecznej) wydawane na wniosek pacjenta celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych 30 PLN
4. EKG bez opisu 15 PLN
5. Zastrzyk domięśniowy 10 PLN
6. Holter EKG bez opisu 45 PLN
7. Holter ciśnieniowy 40 PLN
8. MAMMOGRAFIA z wywołaniem zdjęć i opisem 120 PLN
9. CYTOLOGIA 30 PLN